Blogs

A blokkolásról szóló parlamenti kompromisszum összefoglalója

By EDRi · March 1, 2011

PDF Version: http://www.edri.org/files/compromise_hu.pdf
Parliament text: http://www.edri.org/files/libe_vote.pdf

TÁJÉKOZÓDÓ SZAVAZÁS AZ ANGELILLI JELENTÉSRŐL
A blokkolásról szóló parlamenti kompromisszum összefoglalója

Február 14-én az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) egy kompromisszumos szöveget fogadott el válaszul az Európai Bizottság Internetes blokkolást célzó javaslatára (21. paragrafus, 13. bekezdés). Roberta Angelilli (EPP, Olaszország) előadó vezetésével a Parlament szavazott a szövegről, amely a gyakorlatilag hatástalan intézkedések helyett a gyermekeket célzó bűncselekmények elleni konkrét eszközöket helyezi előtérbe.

Az elfogadott szöveg a kommunikáció korlátozásának tekintetében összhangban van a hatályos Európai Uniós szabályozásokkal és az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Ez a jövőben lehetővé teszi a kommunikáció korlátozásának következetesebb, kiszámíthatóbb és arányosabb európai szintű alkalmazását.

Hatékony fellépés a gyermekek elleni bűncselekményekkel szemben
A  Parlament változtatásai a 21-es cikkely 13. pontjában előtérbe  helyezik a konkrét válaszlépéseket a honlapokon található illegális  tartalmak ellen, illetve a valódi bűntények és bűnözők utáni nyomozást, valamint az áldozatok megmentését.

Ez a következő eszközökkel valósul meg:

Eltávolítás a forrásnál: Ez az intézkedés az illegális tartalmak ellen lép fel, elkerülve a reviktimizáció minden veszélyét, miközben megengedi az internetszolgáltatóknak, hogy a nyomozás segítése és az áldozatok azonosítása érdekében feljegyzéseket tartsanak.

Nemzetközi együttműködés: Különösen fontos a rendszerszintű problémák megoldása, melyek hátráltatják a kommunikációt és az együttműködést harmadik országok hatóságaival, ami miatt az illegális tartalmak végül olyan külföldi szerverekre kerülnek, ahol nem lehetséges hatékonyan fellépni ellenük. Ez az együttműködés például kapcsolattartó személyek kijelölését jelentheti.

Rendszeres évi beszámoló az eltávolítási tevékenységről:  Ez segíteni fogja az egyes tagországok konkrét nemzeti és nemzetközi  sikereinek és kudarcainak a követését, a leghatékonyabb megoldások terjesztését, illetve a maximális erőfeszítést a bűnözők felelősségre vonásában és az áldozatok azonosításában.

Összhangban a már elfogadott európai uniós szabályozásokkal
A Parlament szövege tisztázza és összehangolja az EU álláspontját a  kommunikációra vonatkozó hatályos jogi kötelezettségekkel és egyezményekkel kapcsolatban. Pontosabban:

A legkevésbé korlátozó megoldást kell alkalmazni, azaz a konkrét honlapok törlését. Csak akkor lehet korlátozóbb megoldást alkalmazni (mint a blokkolás), ha a konkrét honlapok törlése kivitelezhetetlen.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban a honlapok törlésénél korlátozóbb megoldások alkalmazásának (mint a blokkolás) “szükségesnek” kell lennie (vagyis hatékonynak és a gazdasági és technikai korlátokat figyelembe véve egyetlen lehetőségnek).

Az Emberi Jogok Európai Bírósága hatályos esetjogának figyelembevételével  a korlátozásokat kiszámítható (törvényes), átlátható (vagyis releváns tényeken és elégséges bizonyítékokon alapuló), valamint arányos (vagyis az intézkedés negatív hatásainak kisebbnek kell lenniük mint a pozitív hatásoknak amiket a legitim közérdekre gyakorol) módon kell foganatosítani.