Blogs

Vot orientativ asupra Raportului Angelilli

By EDRi · March 8, 2011

PDF version: http://www.edri.org/files/compromise_ro.pdf

Parliament text: http://www.edri.org/files/libe_vote.pdf

Vot orientativ asupra Raportului Angelilli
Rezumat al poziţiei de compromis asupra blocării site-urilor web, adoptată în cadrul Parlamentului European

În data de 14 februarie, Comisia pentru libertăţi civile din Parlamentul European a adoptat un text de compromis ca răspuns faţă de propunerea Comisiei Europene privind blocarea de site-uri web (art.29 şi recital-ul 13). Sub coordonarea raportorului Roberta Angelilli (EPP, Italia), Parlamentul a votat pentru un text care îşi concentrează atenţia asupra unor instrumente concrete de luptă împotriva abuzurilor asupra copiilor, şi nu asupra unor măsuri ineficiente din punct de vedere tehnic.

Textul care urmează oricărei dintre cele două introduceri:
Textul adoptat reprezintă o armonizare a măsurilor propuse pentru a lupta împotriva conţinutului ilegal cu normele europene în vigoare şi cu obligaţiile asumate în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului referitoare la impunerea de restricţii privind comunicarea. Această poziţie va permite, pe viitor, formularea de abordări mai coerente, predictibile şi proporţionale (faţă de astfel de probleme) la nivel european.

Concentrarea atenţiei asupra necesităţii abordării problemelor legate de abuzurile asupra copiilor

Amendamentele adoptate de către Parlament la art.21 şi recital-ul 13 vizează adoptarea de măsuri concrete menite să soluţioneze problemele legate de existenţa de conţinut ilegal pe site-uri web, să permită investigarea infracţiunilor şi identificarea autorilor şi să protejeze victimele.
Astfel, accentul este pus pe:

*Îndepărtarea conţinutului de la sursă. Această măsură vine în abordarea problemei legate de existenţa materialului ilegal, evitând toate riscurile legate de re-victimizare şi permiţându-le furnizorilor de Internet să păstreze înregistrări ale conţinutului, pentru a facilita astfel investigaţiile şi identificarea victimelor;

*Cooperare internaţională: Este necesară soluţionarea problemelor legate de comunicarea şi colaborarea precară cu autorităţile din ţări terţe, întrucât aceste probleme cauzează întârzieri în soluţionarea cazurilor legate de existenţa de conţinut illegal pe site-uri web găzduite în afara Uniunii Europene. Eficientizarea cooperării cu ţările terţe s-ar putea realiza prin crearea de puncte de contact pentru autorităţile competente din aceste ţări.

*Raportarea anuală a activităţilor de îndepărtare de conţinut. O astfel de raportare va permite identificarea succeselor şi eşecurilor înregistrate de statele membre la nivel naţional şi internaţional şi promovarea exemplelor de bune practice şi va încuraja eficientizarea eforturilor de pedepsire a infractorilor şi identificare a victimelor abuzurilor.

Respectarea obligaţiilor legale existente la nivel european

Textul adoptat în cadrul Parlamentului va contribui la clarificarea poziţiei Uniunii Europene şi armonizarea acesteia cu obligaţiile legale existente privitoare la restricţiile comunicării.

*Alternativa cea mai puţin restrictivă, şî anume ştergerea site-urilor web, este prioritizată. O măsură mai restrictivă (de exemplu blocarea) poate fi impusă doar în cazurile în care ştergerea este imposibilă.

*În conformitate cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, adoptarea de măsuri alternative celei de îndepărtare a conţinutului de la sursă (de exemplu blocarea) poate fi posibilă numai dacă astfel de măsuri sunt “necesare” (adică măsura respectivă trebuie sa fie eficientă şi este luată numai în cazul în care nicio altă măsură fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic nu este disponibilă).

*Respectând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, restricţiile trebuie impuse într-o manieră predicitibilă (conform legii), transparentă (măsura trebuie să fie bazată pe elemente relevante sau dovezi suficiente) şi proporţională (efectele negative ale măsurii trebuie să fie contra-balansate de beneficii).